Disclaimer


Net als in het dagelijks leven ben je zelf verantwoordelijk voor de contacten die je via 2gether.nl legt.
Met betrekking tot beeld- en tekst deelname dienen de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht genomen te worden,
dat wil onder andere zeggen dat er geen racistische en (sexueel) discriminerende uitingen ingediend mogen worden.

De member garandeert door deelname over alle rechten op de aangeboden uitingen te beschikken en stelt deze beschikbaar aan 2gether.nl en
vrijwaart 2gether.nl ten aanzien van mogelijke aanspraken van derden terzake. Deelname aan deze site is volledig op eigen risico van de deelnemer.
2gether.nl behoudt zich ten allen tijde het recht voor om, in haar ogen ontoelaatbare uitingen direct te verwijderen en/of te bewerken,
of anderszins redactioneel in te grijpen. Personen die zich niet aan de regels houden die door 2gether.nl gesteld zijn zullen van de website worden geweerd.

Om gebruik te kunnen maken van 2gether.nl dient u minimaal 18 jaar oud te zijn.

2GETHER.nl is GRATIS dankzij onderstaande sponsors:

Sex advertenties
Vakantiewoning